දිනිදු ප්‍රාර්ථන ලියනගේ විසින් නිර්මාණය කරනු ලැබූ "සිරිලක සිරි" පැදි පෙළ . Featured

  12 October 2019

දිය ඇලි ගලා සුන්දර සිතුවිලි              මවන 

දිය බිඳු හැපී ගල්වල පිනවයි                සවන
හිරු රැස් වලින් නැහැවෙයි ගස් වල     මුදුන
හිමිදිරි උදයේ බබළයි සමනොළ           මුදුන

 

ඇසෙයි දසතින් ගී සියොතුන්              ගයන 

පෙනෙයි මොනරුන් පිල් විදහා           නටන
අගෙයි මින් රළ ගංතෙර තුළ              නටන
මැවෙයි දෙව්ලොව දුටුවිට සිරිලක්       අඟන

 

පිනි බිඳු වැටී දිලිසී මනහර                      මවන
පෙනෙයි මුතු කැට සේ දිලිහී දිස්නය       මවන
යන එන දනන් සැම විට තම නෙත්         යොමන
හිමිදිරි කෙතයි මෙහි සැම සාගිනි           නිවන

 

මුහුණට වැටේ හිරු ගේ හිමිදිරි       කිරණ 

ඈතින් පෙනේ සියතුන් ගුවනේ       සරන
අල්ලා ගතිමි හැගුමක් සිත තුල       සරන
හෙළ ලක් දිවයි සුන්දරකම රජ       කරන

 

 

Dinidu

එක පුන් සඳින් දුරුවෙයි ලොව ඝන අඳුරු
නෙක තරු රැසින් එලෙසට නොමවේය දුරු....

( විශ්වයක් වෙනස් කිරීමට එක් සැබෑ නිර්මාණකරුවෙකු සෑහේ... )

25431 comments

Leave a comment

උණුසුම් පුවත්

සිරස්තල

Newsletter

Tag Cloud

අද පාසල

ඉතිහාසය

බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන

ඉංග්‍රීසි

No result...

චිත්‍ර

සංගීතය

No result...

නැටුම්

No result...

කෙටි කතා

ගද්‍ය නිර්මාණ

No result...

තාක්ෂණවේදය

පරිඝනක

No result...

නිසඳැස්

ක්‍රීඩා