දිනිදු ප්‍රාර්ථන ලියනගේ විසින් නිර්මාණය කරනු ලැබූ "කුරුලු ලොව" කාව්‍යය. Featured

  12 October 2019

රන්වන් පියාපත් විහිදා නිල්   ගුව                    නේ
මන් මත් කරන සේයාවන් ඇඳ   ගුව                  නේ
සියතුන් කරන ගී නද වැකුනම   සව                  නේ
පුදුමයි නොසිතුනොත් ඉගිලෙන්නට  ගුව          නේ

Dinidu

එක පුන් සඳින් දුරුවෙයි ලොව ඝන අඳුරු
නෙක තරු රැසින් එලෙසට නොමවේය දුරු....

( විශ්වයක් වෙනස් කිරීමට එක් සැබෑ නිර්මාණකරුවෙකු සෑහේ... )

Leave a comment

උණුසුම් පුවත්

සිරස්තල

Newsletter

Tag Cloud

අද පාසල

ඉතිහාසය

බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන

ඉංග්‍රීසි

No result...

චිත්‍ර

සංගීතය

No result...

නැටුම්

No result...

කෙටි කතා

ගද්‍ය නිර්මාණ

No result...

තාක්ෂණවේදය

පරිඝනක

No result...

නිසඳැස්

ක්‍රීඩා