දිනිදු ප්‍රාර්ථන ලියනගේ විසින් නිර්මාණය කරනු ලැබූ " ජීවිතය " නිසඳැස . Featured

  19 October 2019

අව්වට ගිනියම් වූ
බොරළු පාරක් දිගේ
ඉදිරියට යායුතු
නැවතිය නොහැකි
මග තොට බහුලව
කඳු පර්වත හමුවන
ඇතැම් විට ප්‍රපාත ද
විෂඝෝර සර්පයන්ද ගැවසෙන
කටුපඳුරු මැද
කලාතුරකින්
සිත්කළු සතුන් ද සිටින
රමණීය වනරොදවල්ද හමුවන
සදාකාලික නවාතැන තෙක්
පියමං කළ යුතු
උපතත් මරණයත් අතර
විහිදී ඇති අපූරු
චාරිකාවකි
ජීවිතය....

Dinidu

එක පුන් සඳින් දුරුවෙයි ලොව ඝන අඳුරු
නෙක තරු රැසින් එලෙසට නොමවේය දුරු....

( විශ්වයක් වෙනස් කිරීමට එක් සැබෑ නිර්මාණකරුවෙකු සෑහේ... )

Leave a comment

උණුසුම් පුවත්

සිරස්තල

Newsletter

Tag Cloud

අද පාසල

ඉතිහාසය

බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන

ඉංග්‍රීසි

No result...

චිත්‍ර

සංගීතය

No result...

නැටුම්

No result...

කෙටි කතා

ගද්‍ය නිර්මාණ

No result...

තාක්ෂණවේදය

පරිඝනක

No result...

නිසඳැස්

ක්‍රීඩා