පේරාදෙණිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ගුරු දින සැමරුම - 2019

  09 October 2019

පේරාදෙණිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ගුරු දින සැමරුම 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 9 වන දින විද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි. 

 

Dinidu

එක පුන් සඳින් දුරුවෙයි ලොව ඝන අඳුරු
නෙක තරු රැසින් එලෙසට නොමවේය දුරු....

( විශ්වයක් වෙනස් කිරීමට එක් සැබෑ නිර්මාණකරුවෙකු සෑහේ... )

Media

Leave a comment

උණුසුම් පුවත්

සිරස්තල

Newsletter

Tag Cloud

අද පාසල

ඉතිහාසය

බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන

ඉංග්‍රීසි

No result...

චිත්‍ර

සංගීතය

No result...

නැටුම්

No result...

කෙටි කතා

ගද්‍ය නිර්මාණ

No result...

තාක්ෂණවේදය

පරිඝනක

No result...

නිසඳැස්

ක්‍රීඩා