ශ්‍රී ලාංකීය දරුවන්ට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අධ්‍යාපනය නිවසේ සිටම නොමිලේ සිංහලෙන්ම ලබා ගැනීමට එකතු වන්න. www.pasala.edu.lk

නිවසේ සිටම වර්ගඵලය පාඩම ඉතාමත් විනෝදාත්මක ආකාරයට දරුවන්ට තනිවම ඉගෙන ගැනීමට මහඟු අවස්ථාවක් !!!
පාසල.lk සහ කොලරාඩෝ විශ්ව විද්‍යාලය එක්ව ශ්‍රී ලාංකීය සිසුන්ට නිවසේ සිටම ඉගෙන ගැනීමට හැකි වන පරිදි නිර්මාණය කරන ලද පරිගණක ආශ්‍රිත පාඩම් සහ ක්‍රියාකාරකම් මාලාව. මේ හරහා වර්ගඵලය පාඩමට අදාල සියලූම විෂය කරුණු දරුවාට ග්‍රහණය කරගත හැකි වන පරිදි දරුවා මෙහෙයවනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලාංකීය දරුවන්ට ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අධ්‍යාපනය නිවසේ සිටම නොමිලේ සිංහලෙන්ම ලබා ගැනීමට එකතු වන්න.

https://pasala.org.lk/site1/mod/page/view.php?id=21

 

Leave a comment

උණුසුම් පුවත්

සිරස්තල

Newsletter

Tag Cloud

අද පාසල

ඉතිහාසය

බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන

ඉංග්‍රීසි

No result...

චිත්‍ර

සංගීතය

No result...

නැටුම්

No result...

කෙටි කතා

ගද්‍ය නිර්මාණ

No result...

තාක්ෂණවේදය

පරිඝනක

No result...

නිසඳැස්

ක්‍රීඩා