ප්‍රවෘත්ති - පුහුණුවීම්

  16 October 2019


පේරාදෙණිය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ ධනුෂ්කා ධර්මරත්න විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ප්‍රවෘත්ති  පුහුණුවීම්

 

 

 

 

Leave a comment

උණුසුම් පුවත්

සිරස්තල

Newsletter

Tag Cloud

අද පාසල

ඉතිහාසය

බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන

ඉංග්‍රීසි

No result...

චිත්‍ර

සංගීතය

No result...

නැටුම්

No result...

කෙටි කතා

ගද්‍ය නිර්මාණ

No result...

තාක්ෂණවේදය

පරිඝනක

No result...

නිසඳැස්

ක්‍රීඩා