වාරණ රජ මහා විහාරය

  13 October 2019


ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි වාරණ රජ මහා විහාරය පිළිබඳව සිදුකෙරෙනා රූප කාව්‍යය.

 

 

 

Leave a comment

උණුසුම් පුවත්

සිරස්තල

Newsletter

Tag Cloud

අද පාසල

ඉතිහාසය

බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන

ඉංග්‍රීසි

No result...

චිත්‍ර

සංගීතය

No result...

නැටුම්

No result...

කෙටි කතා

ගද්‍ය නිර්මාණ

No result...

තාක්ෂණවේදය

පරිඝනක

No result...

නිසඳැස්

ක්‍රීඩා