කුතුහලය සොයා යාම. Featured

  02 October 2019

සැඳෑ අන්ධකාරය විසින් මුළු පරිසරයම වෙලාගන්නා මොහොතක මාගේ ප්‍රිය මිතුරා වන ශාන් ගෙන් මා හට දුරකථන ඇමතුමක් ලැබුණි. ඒ පාසලේදි ඉතිහාසය විෂය උගන්වනු ලැබූ ගුරුතුමා විසින් දෙනු ලැබූ පැවරුම නිම කළේ දැයි දැනගැනීම පිණිසය.මා සිටියේ සුවබර නින්දකය.මව විසින් මා අවදි කරනු ලැබිණි.ඒ ශාන්ගෙන් ලැබුණු දුරකථන ඇමතුම හේතුවෙනි.ශාන් යනු මගේ අඹ යහළුවා විය. තරමක් විශාල හා සුන්දර වූ වනරොදකට හා කුඩා දොළ පහරකට මැදිව පිහිටි අපගේ කුඩා ගම්මානය දුෂ්කර වුවත් සැබැවින්ම සුන්දර හා මනස ඇද බැඳ තබා ගන්නා තරම් කර්ෂණීය විය.මා අධ්‍යාපනය ලැබුවේ අපේ ගමේම පිහිටි කුඩා පාසලකිනි.

Dinidu

එක පුන් සඳින් දුරුවෙයි ලොව ඝන අඳුරු
නෙක තරු රැසින් එලෙසට නොමවේය දුරු....

( විශ්වයක් වෙනස් කිරීමට එක් සැබෑ නිර්මාණකරුවෙකු සෑහේ... )

2 comments

Leave a comment

උණුසුම් පුවත්

සිරස්තල

Newsletter

Tag Cloud

අද පාසල

ඉතිහාසය

බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන

ඉංග්‍රීසි

No result...

චිත්‍ර

සංගීතය

No result...

නැටුම්

No result...

කෙටි කතා

ගද්‍ය නිර්මාණ

No result...

තාක්ෂණවේදය

පරිඝනක

No result...

නිසඳැස්

ක්‍රීඩා